Offerdalsvind Ekonomisk förening
www.offerdalsvind.se © 2013

 

 

Nyheter

 

 

2021-07-21
Kallelse till Årsmötet 2021 finns nu under Mötesinformation.

2021-05-25
Årsmötet är flyttat till augusti preliminärt. Mer info kommer senare i sommar.

2021-02-22
Pga Covid-19 kommer årsmötet att hållas före Midsommar och kanske utomhus. Tid och datum kommer meddelas senare. Hur det genomförs beror på hur smittoläget ser ut då. Det kommer gå att ringa in och vara med på telefon.

2021-01-07
Svag vind och isbildning på vingarna ger ingen produktion på nya året än så länge.

2019-01-11
Efter att diverse följdfel rättats till producerar nu Offelia åter med full effekt.

2018-12-25
Vingarna har tinat av och verket startas men efter viss drift larmar verket för hög oljetemperatur i växellådan. Eftersom verket förbrukar energi för värme m.m. så blev driftnettot för december negativ med ca 960kWh. Dock utskrivet som 0 i statistiken.

2018-12-21
Vestas har bytt generatorn. Vingarna är dock nedisade och verket kan inte startas.

2018-11-12
Offelia stannar pga indikerad kortslutning i tyristorfas L1. Det visar sig senare vara kortslutning i generatorlindningen. Generatorn måste bytas.

2017-07-01
Sommaren 2017 gjordes en översyn och renovering av vingarna på Offelia. Bl.a. lagades skador från blixtnedslag. Arbetet utfördes av Danish Blade Service.

2014-01-01
Fr.o.m 2014 är kopplingen till en viss elkraftleverantör borta. Offerdalsvind säljer nu elkraften via elhandelsbolaget NEAS Energy A/S på elbörsen Nordpool till dagspris och kommer dela ut vinsten till medlemmarna efter andelstal.

2013-05-20
Infasningsproblem leder till driftstopp samt låg produktion. Fel i faskompenseringen åtgärdas v.23.

2012-08-01
Reparation av ballasttankarna i vingarna. Stopp i nästan tre veckor.

2012-03-31
Återbetalningen på 200kr/andel kommer att kvittas mot driftkostnaden som är satt till 20öre/kWh. En momsfaktura kommer skickas för de som kan dra av moms.

2011-07-01
Återbäring för perioden 101201-110531 blev 55,4 öre/kWh och 422,12kWh/andel.

2011-06-18
Global Wind Day. Oppet hus for allmanheten vid Rashon vindkraftpark. Skyltning fran Ange. Kl.13-15. Ingen foranmalan behovs.

2011-04-14
Offelia är åter i drift efter reparationerna.

2011-03-27
Hydraukolv nr 2 i navet gick idag sönder med ett oljespill som följd. Samma skada som i februari. Då blev stoppet 14 dagar. Produktionsbortfallet kommer ersättas via försäkring med viss självrisk.

2011-03-03
Den trasiga hydraulkolven är nu utbytt och Offelia är åter i drift. Produktionsbortfallet ersätts via försäkring.

2011-02-17
Trasig hydraulkolv i navet medför driftstopp tills reparationen är klar.