Offerdalsvind Ekonomisk förening
www.offerdalsvind.se © 2013

 

 

Information

 

 

Vindkraftverket står uppfört på Råshön i Offerdal inte långt från Almåsa och har en generatoreffekt på 1,5MW. Driftklart överlämnades det till föreningen 20 december 2004. Det är ett av sju Vestasverk som gruppen totalt består av och de har en rotordiameter om 82 meter och navhöjd 78 meter. Ett vindkraftverk på 2MW har senare uppförts i närheten av Råshöns vindkraftpark. Detta har ett eget miljötillstånd och drivs i egen förvaltning. På Vindstats hemsida över svenska vindkraftverks produktionssiffror återfinns föreningens verk som "Offerdal Råshön 2" (nr 778).


Normalårsproduktionen beräknas uppgå till ca 4,3 GWh (4'300'000 kWh) vilket innebär att 4 300 andelar á 1000 kWh fanns att teckna. Andelskostnaden var 4 100 kronor år 2004. Produktionen varierar med vädret eftersom olika år är olika blåsiga och det kan bli såväl högre som lägre än den beräknade normalårsproduktion.


Den officiella invigningen med dop av "Offelia" skedde 27 augusti 2005 och då hade verket varit igång mer än åtta månader. Under "Bilder" finns en serie från bl a detta och produktionen går att följa under "Statistik".