Offerdalsvind Ekonomisk förening
www.offerdalsvind.se © 2013

 

 

Länkar

Windpowerphotos - Bilder på vindkraftverk

Vestas -Leverantör av kraftverket

Jämtkraft

ELFORSK - Information med månadsstatistik för vindkraftverk i Sverige

VindStat - Dygnstatistik för de flesta vindkraftverk i Sverige

Svensk vindkraft

Energimyndigheten

Nord Pool energimarknad

 

 

 

 

 

Böcker & uppsatser

 

Uppsats från Högskolan Gotland: "Offelia" av Alexander Edholm.

"Vindkraft - en ny folkrörelse" (Tore Wizelius)
Handbok för vindkraftkooperativ. Om att äga vindkraft tillsammans.
Beställs hos Energimyndigheten 016-544 20 00.

"Vindkraft i teori och praktik" (Tore Wizelius)
En genomgripande belysning av vindkraft.
Beställs hos Studentlitteratur i Lund 046-32 20 00.

 

 

Tidningsartiklar

 

Debattartikel om vindkraft (DN 050313)

Föreningens debattartikel (LT 050314)

Ola Sundells artikel (LT 050321)

Svar 1 på Sundells artikel (LT 050324)

Svar 2 på Sundells artikel (LT 050331)