Offerdalsvind Ekonomisk förening
www.offerdalsvind.se © 2013

 

 

Länkar (företag/mynd.)

Windpowerphotos - Bilder på vindkraftverk

o2 Vindkompaniet AB

Vestas -Leverantör av kraftverket

Jämtkraft

ELFORSK - Information med månadsstatistik för vindkraftverk i Sverige

VindStat - Dygnstatistik för de flesta vindkraftverk i Sverige

Svensk vindkraftförenings hemsida

Energimyndigheten

Nord Pool energimarknadLänkar (föreningar)

Göteborgsvind

Kvarkenvinden

Viking Vind ek.för.

Björnekulla Vind

Trärike Vindkraft koop.ek.för. (Sundsvall)

Lagmansbergavind ek.för. (Skänninge)

 

 

 

 

 

 

Tidningsartiklar

Debattartikel om vindkraft (DN 050313)

Föreningens debattartikel (LT 050314)

Ola Sundells artikel (LT 050321)

Svar 1 på Sundells artikel (LT 050324)

Svar 2 på Sundells artikel (LT 050331)Böcker & uppsatser

 

 

Uppsats från Högskolan Gotland: "Offelia" av Alexander Edholm.

"Vindkraft - en ny folkrörelse" (Tore Wizelius)
Handbok för vindkraftkooperativ. Om att äga vindkraft tillsammans.
Beställs hos Energimyndigheten 016-544 20 00.

"Vindkraft i teori och praktik" (Tore Wizelius)
En genomgripande belysning av vindkraft.
Beställs hos Studentlitteratur i Lund 046-32 20 00.