Offerdalsvind Ekonomisk förening
www.offerdalsvind.se © 2013

 

 

Vindkraftandelar

 

 

Om man vill tecka sig för andelar eller teckna fler andelar ansöker man om det enklast genom att skicka ett e-postmeddelande till styrelsen. Om det skulle vara någon som vill lösa in alla eller några andelar kommer vi att ta kontakt med den som står närmast i tur på kölistan. Detta hindrar dock inte att man själv letar upp en intresserad köpare.
Alla andelar är redan tecknade, men vi har upprättat en kölista, där man står i tur och ordning,och blir tillfrågad när det finns andelar att teckna. Omsättningen på andelar bedöms som liten, men det kan finnas de, som av någon anledning inte vill fortsätta att vara delägare i vindkraftverket eller vill minska sitt innehav.

Den som vill avyttra sina andelar men inte har någon att sälja dem till kan kontakta styrelsen för information om intressenter. Tänk på att alltid informera styrelsen om andelarna avyttras.
Notera att:
 • Styrelsen måste godkänna nya medlemmar.
 • Ekonomiska beräkningar eller avkastning kan ej garanteras.
 • Produktionen beror på hur mycket det blåser.
 • Avkastningen för perioden innan nästa avräkning tillfaller nya ägaren.

  OBS! Tänk på att hålla kontaktinformationen uppdaterad. Kan styrelsen inte komma i kontakt med den som står på tur i andelskön kommer turen gå vidare.

  Nominellt värde på en andel, till vilket föreningen löser in dem, är sedan årsmötet och utbetalningen i november (2023) 500kr/st.

  Här kan de som är intresserade av att köpa och sälja andelar annonsera för att nå andra medlemmar. Skicka ditt förslag till Webmaster så lägger vi ut din annons. Redigering av texten kan förekomma. Annonsen ligger här i 1 år, sedan måste den förnyas. Fri prissättning gäller men beakta de återbetalningsregler som gäller. I övrigt gäller regeln om tillgång och efterfrågan...

  Säljes

  -------------------

  Köpes

  --------------------

   

   

   

   

 •