Offerdalsvind Ekonomisk förening
www.offerdalsvind.se © 2013

 

 

Råshöns vindkraftparks bygdepeng

 

 

Ägarna av vindkraftsverken på Råshön avsätter årligen en summa pengar var till en bygdefond som hanteras/fördelas av Offerdalsvind ek. för. styrelse. Summan beror på årets produktion och intäkter för hela vindkraftparken och kan därmed variera något mellan olika år.

Styrelsen har beslutat att arrangörerna för Offerdalssommar kan ansöka om stöd upp till 50% av årets tillgängliga bygdepengar och att resterande medel skall användas till något för Offerdalsbygden positivt ändamål såsom näringslivs/företagsutvecklande projekt eller arrangemang av olika slag. Medel som inte fördelas kommer fonderas för kommande år.

Ansökan med kortfattad beskrivning och kostnadskalkyl skickas till:
Offerdalsvind ek. för.
Bo Almer
Berge 718
83051 Offerdal


Upplysningar om bygdepengen: Toivo Comén, 076-141 19 40

Tidigare utbetalningar

2020
Totalbelopp: 46'856 kr
Bidragstagare: Tulleråsens Byalag, Skoterklubben, Änge skola, Nolasjöns byalag, Krokoms Radio, Offerdals IF, Käloms byalag, Nolasjöns byalag ( bidrag boktryck).

2019
Totalbelopp: 54'521 kr
Bidragstagare: Offerdals skidklubb, OBIS (Samordningsråd av Offerdals byar), Offerdals IF, Radio Krokom, Kaxås Bygdegårdsförening, Tulleråsens Byalag, Offerdalssommar.

2018
Totalbelopp: 39'061 kr
Bidragstagare: Musikal Änge skola, Krokoms radio, Offerdals IF, Offerdals sommar, Integrationsinsats Kälom.

2017
Totalbelopp: 38'937 kr
Bidragstagare: Musikal åk 9 i Änge skola, Radio Krokom, OBIS (Samordningsråd av Offerdals byar), Offerdals snöskoterklubb, Offerdalssommar, Aktiv Skola, Comens bok om Offerdals vindkraft.

2016
Totalbelopp: 44'879 kr
Bidragstagare: Offerdals IF, OBIS, Käloms byalag, Offerdals spelmanslag, Almåsa Fritid, Änge skola, Kaxås bygdegårdsförening, Offerdalsommar.

2015
Totalbelopp: 42'285 kr
Bidragstagare: OIF, Radio Krokom, Skolresa Norge Änge skola, OBIS, Offerdalssommar, Offerdals jaktskytteklubb, Offerdals skoterklubb, Sponsring av Alexander Jonsson.

2014
Totalbelopp: 77'736 kr
Bidragstagare: Offerdals snöskoterklubb, Käloms byalag, Offerdals spelmanslag, OIF, Radio Krokom, OBIS, Byalaget i Rise, Skolresa åk 9 Änge skola, Offerdalssommar.

2013
Totalbelopp: 54'548 kr
Bidragstagare: Krokoms Radio, OBIS, Offerdalsbandet Pure Faith, Offerdals snöskoterklubb, Offerdals IF, Offerdalssommar, Norgeresa ÅK 9 Änge skola.

2012
Totalbelopp: 72'939 kr
Bidragstagare: Offerdals snöskoterklubb, Bidrag till utveckling av snöfordon, Barnteater Kaxås, Offerdalssommar, Offerdals IF, Krokoms Radio.

2011
Totalbelopp: 63'310kr
Bidragstagare: Musikal Änge skola, Hjärtstartare till räddningstjänsten i Offerdal, Skoterledspreparering, Offerdalssommar

2010
Totalbelopp: 69'744kr
Bidragstagare: Offerdalssommar, Offerdalsbygden i samverkan, Kulturföreningen S/S Hebe, Åtlyse och Förstudie upplevelsemuséum, Disco (Änge skola)

2009
Totalbelopp: 69'486kr
Bidragstagare: Krokoms Radio, Offerdalssommar, Offerdals Web&Development, Teaterpjäs "Alice i Underlandet" (Offerdals Hembygdsgård)

2008
Totalbelopp: 41'200kr
Bidragstagare: Krokoms Radio, Kaxås Skola, Offerdalsveckan, Bredbyns Skola

2007
Totalbelopp: 51'642kr
Bidragstagare: Krokoms Radio, Offerdalssommar, Shakespearpjäs (vid Offerdals Hembygdsgård)

2006
Totalbelopp: 50'492kr
Bidragstagare: Krokoms Radio, Offerdalssommar, Låtspelläger i Offerdal