Offerdalsvind Ekonomisk förening
www.offerdalsvind.se © 2013

 

 

Råshöns vindkraftparks bygdepeng

 

 

Ägarna av vindkraftsverken på Råshön avsätter årligen en summa pengar var till en bygdefond som hanteras/fördelas av Offerdalsvind ek. för. styrelse. Summan beror på årets produktion och intäkter för hela vindkraftparken och kan därmed variera något mellan olika år.

Styrelsen har beslutat att arrangörerna för Offerdalssommar kan ansöka om stöd upp till 50% av årets tillgängliga bygdepengar. Resterande medel kan ansökas av förening eller organisation till något för Offerdalsbygden positivt ändamål som näringslivs-/företagsutvecklande projekt eller arrangemang av olika slag. Beviljade medel utbetalas i första hand mot redovisade kvitton eller annat styrkande av gjorda utlägg. Medel som inte fördelas kommer fonderas för kommande år.

Ansökan med kortfattad beskrivning och kostnadskalkyl skickas via e-post till:

ordforande@offerdalsvind.se

eller via vanlig post

Offerdalsvind ek. för.
Bertil Larsson
Grötom 180
835 98 OFFERDAL


Upplysningar om bygdepengen: Ordförande Bertil Larsson, 070-334 46 51

Tidigare utbetalningar

2023
Totalbelopp: 37 000 kr
Bidragstagare: Kaxås Bygdegårdsförening, Käloms Byalag, Offerdals Snöskoterklubb, Offerdals IF, Bredbyns Byalag, Rönnöfors Lysförening Byalag.

2022
Totalbelopp: 46 500 kr
Bidragstagare: Offerdals IF, Käloms Byalag, Kaxås Bygdegårdsförening, Tulleråsens Byalag, Rönnöfors lysförening Byalag, PRO Offerdal, Änge Båthamn, Bångåsbygdens Byalag.

2021
Totalbelopp: 18 223 kr
Bidragstagare: Offerdals IF, Krokoms Radio, Käloms Byalag, Offerdals Snöskoterklubb.

2020
Totalbelopp: 46 856 kr
Bidragstagare: Tulleråsens Byalag, Skoterklubben, Änge skola, Nolasjöns byalag, Krokoms Radio, Offerdals IF, Käloms byalag, Nolasjöns byalag (bidrag boktryck).

2019
Totalbelopp: 54'521 kr
Bidragstagare: Offerdals skidklubb, OBIS (Samordningsråd av Offerdals byar), Offerdals IF, Radio Krokom, Kaxås Bygdegårdsförening, Tulleråsens Byalag, Offerdalssommar.

2018
Totalbelopp: 39 061 kr
Bidragstagare: Musikal Änge skola, Krokoms radio, Offerdals IF, Offerdals sommar, Integrationsinsats Kälom.

2017
Totalbelopp: 38 937 kr
Bidragstagare: Musikal åk 9 i Änge skola, Radio Krokom, OBIS (Samordningsråd av Offerdals byar), Offerdals snöskoterklubb, Offerdalssommar, Aktiv Skola, Comens bok om Offerdals vindkraft.

2016
Totalbelopp: 44 879 kr
Bidragstagare: Offerdals IF, OBIS, Käloms byalag, Offerdals spelmanslag, Almåsa Fritid, Änge skola, Kaxås bygdegårdsförening, Offerdalsommar.

2015
Totalbelopp: 42 285 kr
Bidragstagare: OIF, Radio Krokom, Skolresa Norge Änge skola, OBIS, Offerdalssommar, Offerdals jaktskytteklubb, Offerdals skoterklubb, Sponsring av Alexander Jonsson.

2014
Totalbelopp: 77 736 kr
Bidragstagare: Offerdals snöskoterklubb, Käloms byalag, Offerdals spelmanslag, OIF, Radio Krokom, OBIS, Byalaget i Rise, Skolresa åk 9 Änge skola, Offerdalssommar.

2013
Totalbelopp: 54 548 kr
Bidragstagare: Krokoms Radio, OBIS, Offerdalsbandet Pure Faith, Offerdals snöskoterklubb, Offerdals IF, Offerdalssommar, Norgeresa ÅK 9 Änge skola.

2012
Totalbelopp: 72 939 kr
Bidragstagare: Offerdals snöskoterklubb, Bidrag till utveckling av snöfordon, Barnteater Kaxås, Offerdalssommar, Offerdals IF, Krokoms Radio.

2011
Totalbelopp: 63 310kr
Bidragstagare: Musikal Änge skola, Hjärtstartare till räddningstjänsten i Offerdal, Skoterledspreparering, Offerdalssommar

2010
Totalbelopp: 69 744kr
Bidragstagare: Offerdalssommar, Offerdalsbygden i samverkan, Kulturföreningen S/S Hebe, Åtlyse och Förstudie upplevelsemuséum, Disco (Änge skola)

2009
Totalbelopp: 69 486kr
Bidragstagare: Krokoms Radio, Offerdalssommar, Offerdals Web&Development, Teaterpjäs "Alice i Underlandet" (Offerdals Hembygdsgård)

2008
Totalbelopp: 41 200kr
Bidragstagare: Krokoms Radio, Kaxås Skola, Offerdalsveckan, Bredbyns Skola

2007
Totalbelopp: 51 642kr
Bidragstagare: Krokoms Radio, Offerdalssommar, Shakespearpjäs (vid Offerdals Hembygdsgård)

2006
Totalbelopp: 50 492kr
Bidragstagare: Krokoms Radio, Offerdalssommar, Låtspelläger i Offerdal