Offerdalsvind Ekonomisk förening
www.offerdalsvind.se © 2013

 

 

Styrelsen


Ordförande

Bertil Larsson
-
Offerdal
070-3344651


Sekreterare Kassör

Torgny Nilsson
-
Offerdal
070-2579925

Bengt Nord
-
Offerdal
070-5750413


Ledamot Ledamot Ledamot

Per Edström
Webbansvarig
Östersund
070-5958080

Örjan Råhsmyr
Ass.driftansv.
Offerdal
070-6265192

Krister Jonsson
Vice ordf.
Offerdal
070-2858460


Ledamot Ledamot Ledamot

Bo Mattiasson
Driftansvarig
Offerdal
070-3930085

Ivan Myhr
-
Flatmon
072-2090337

Bo Almer
-
Offerdal
070-6221064Suppleant 1 Suppleant 2

Eivor Ahlander Johansson
-
Offerdal
072-2430999

Lennart Backlund
-
Frösön
070-5418907

Valberedningen


Örjan Nilsson (sammankallande)
Ture Lövrot
Anders Bäckebjörk
Lars-Gunnar Eriksson (suppleant)Revisorer


Pär Hammarberg
Sven Bäckebjörk
Gunnar Edler (suppleant)
Per Persson (suppleant)