Offerdalsvind Ekonomisk förening
www.offerdalsvind.se © 2013

 

 

Styrelsen


Ordförande

Bo Almer
-
Änge
070-6221064


Sekreterare Kassör

Torgny Nilsson
Ass.driftansv.
-
070-2579925

Bengt Nord
-
Offerdal
070-5750413


Ledamot Ledamot Ledamot

Per Edström
Webbansvarig
Östersund
070-5958080

Örjan Råhsmyr
-
Offerdal
070-6265192

Krister Jonsson
Vice ordf.
Offerdal
070-2858460


Ledamot Ledamot Ledamot

Bo Mattiasson
Driftansvarig
Änge
070-3930085

Ivan Myhr
-
Änge
072-2090337

Lennart Backlund
-
Frösön
070-5418907Suppleant 1 Suppleant 2 Suppleant 3

Gabriel Duveskog
-
Lit
070-3868201

Eivor Söderström
-
Offerdal
0640-34074

Sven Bäckebjörk
-
Offerdal
070-6216002

Valberedningen


Erik Olov Eklund (sammankallande)
Ture Lövrot
Anders Bäckebjörk
Gunnel Jonsson (suppleant)Revisorer


Per-Åke Bertilsson
Kjell Söderström
Gunnar Edler (suppleant)
Rune Jonsson (suppleant)